Bauer Hydraulics

CMC%20stengert
Selskapet ble grunnlagt under navnet Brødrene Bauer-Nilsen i 1925.
I de første årene var selskapets hovedprodukt trykksmøreapparater for totakts semi-dieselmotorer - Bauer-apparatet). Smøreapparatene var basert på et patent utviklet av bedriften. Produksjonen ble opprettholdt i flere tiår, frem til totaktsmotorer gradvis ble erstattet av høyhastighets firtaktsmotorer.

Gjennom produksjon av trykksmøreapparatene utviklet bedriften en betydelig teknisk produksjonsekspertise innen sliping, honing og herding. Denne ekspertisen ble en nøkkelkompetanse da en tidlig på 1950 tallet begynte å dreie selskapets virksomhet mot produksjon av høytrykks hydraulisk utstyr. I 1950 begynte bedriften å utvikle og produsere høytrykkspumper, kontrollventiler og hydrauliske sylindere.

Tidlig på 1950-tallet spilte store hydrauliske presser (opp til 600 tonn) – utviklet av Bauer-Nilsen og utstyrt med vår hydraulikk – en viktig rolle da norsk skipsbyggingsindustri opplevde et kraftig oppsving. Med introduksjonen av de hydrauliske Bauer-pressene satte Bauer-Nilsen for alvor høytrykkshydraulikken i fokus.

Mot slutten av 1950-tallet dukket det opp nye typer skipsdesign. De nye lukene var større, og det ble behov for stor manøvreringskraft. Bedriftens ingeniører var klare for nye utfordringer. En rekke skip ble utstyrt med hydraulisk utstyr fra vår bedrift for å sikre nøyaktig manøvrering av dekkslukene. Det var også til dette formålet at den første hydrauliske motoren, en femsylindret radialstempelmotor, ble utviklet tidlig på 1960-tallet. Snart ble disse motorene tatt i bruk om bord på fiskefartøyer, den første ble installert på en snurpenotvinsj, og viste seg å være en suksess også for den typen innretninger.

Imenco Bauer Hydraulics har mer enn 50 års erfaring fra utvikling og produksjon av hydraulikk, og produserer i dag et bredt utvalg av utstyr innen høytrykkshydraulikk til skipsbyggingsindustrien og til offshore og landbasert industri.

Helt siden oppstarten på 1920-tallet har produktene våre vært kjent for høy kvalitet og stor yteevne. Over 80 år senere kan vi stolt slå fast at ingenting er forandret – vi går ikke på akkord verken med kvalitet eller utførelse.

Om Imenco Bauer Hydraulics - motordivisjonen
Selskapet har siden tidlig 1960-tall konstruert, produsert og solgt hydrauliske høytrykks radialstempelmotorer med tilhørende ventiler.

Utviklinegn av motorer har i hele perioden skjedd i tett samarbeide med våre kunder, og den første hydrauliske motoren ble utviklet for operasjon av lukedeksler på skip. Omtrent samtidig fulgte motorer til dekksutstyr og  fiskebåter. Etter hvert har andre segmenter kommet til, som for eksempel offshore og landbasert industri.

I de senere år har størstedelen av vår virksomhet på sylindersiden blitt dreid over mot  olje- og gassvirksomheten offshore og vi leverer i dag bl. a. sylindere for bølgekompensasjon (heave compensation), rørhåndteringssystemer, større kraner og A-rammer.

For å rendyrke motorsegmentet ble Bauer Hydraulic Motors AS i 2007 stiftet som et fulleiet datterselskap av Bauer-Nilsen AS. Selskapet er i kraftig vekst og har siden 60-tallet drevet en omfattende og kontinuerlig utvikling av bedriftens anerkjente produkter.


Produksjon i Kina
I 2011 startet selskapet produksjon av sin nyutviklede HMM motor i Ningbo, Kina. Denne motoren ble designet spesielt for bruk på dekksluker på bulkskip, og i løpet av første produksjonsår i Kina ble mer enn 1800 motorer produsert og levert.