Maskineringstjenester

Gjennom vår produksjon av hydrauliske sylindere har vi utviklet en spesialisert kompetanse og maskinpark for maskinering av lange sylindriske gjenstander. Vi dekker
  • Boring av stangmateriale
  • Boring av rørmateriale
  • Dreiing
  • Honing
Sett inn informasjon om kapasiteter

Disse tjenestene benyttes i dag innen produksjon av "nedihulls" komponenter for olje og gass industrien.

Kontakt oss for mer informasjon.